1


BEFARING & KONSULTASJON (gratis)


Vi møtes i hagen hvor vi kan diskutere prosjektet, samt dine ønsker og behov, og jeg får da anledning til å danne meg et inntrykk av stedet.


Når vi er enig om prosjektets omfang, og beroende på størrelsen på hagen, og på terrengets kompleksitet, sender jeg deg et tilbud på designarbeidet.


2


OPPMÅLING & KARTLEGGING


Takker du ja til tilbudet kommer jeg tilbake og måler opp hagen.

Jeg tar også referansebilder, og registrerer hagens egenskaper, eksisterende beplantning osv.

Du fyller ut et skjema der dine ønsker og behov kartlegges. Man må ikke på dette tidspunkt  ta stilling til absolutt alle spørsmålene, men det kan være lurt å tenke gjennom ting som man kanskje ikke har fundert så veldig over.


På grunnlag av dette lager jeg en 3D-modell av hus og hage, en tomteanalyse, og deretter begynner jeg på et utkast som første ledd i designprosessen.


3


LEVERING AV DESIGNSKISSE Vi tar et nytt møte, og ser på det første utkastet sammen Du vil da ha anledning til å stille spørsmål, og komme med tilbakemeldinger. Jeg justerer så designet, og sender den ferdige designskissen til godkjenning.


Designskissen får påført mål, og kan brukes ved innhenting av priser hos anleggsgartner.


4


OPPFØLGING
Videre kan jeg være behjelpelig med følgende:


  • arbeidstegninger


  • lysdesignplaner


  • organisere befaringer/hente inn priser fra entreprenør/ anleggsgartner


  • konsulentoppdrag under byggeprosessenFASTPRIS OG TIMEBETALING


Hagedesign


Prisen for en ferdig utarbeidet hageplan ligger vanligvis et sted mellom kr 25 000,- og kr 60 000,-

 Jeg gir et tilbud basert på antall timer jeg anslår jeg vil bruke på prosjektet.


Antall timer avhenger av prosjektets kompleksitet, på størrelsen på hagen, hvor skrå, eller kupert den er, og om det skal bygges noe. Kupert terreng tar mye lenger tid å måle opp enn en flat, rettkantet tomt, og det tar også lenger tid å tegne opp en kupert hage i 3D.


Er det byggeelementer i prosjektet, som f eks. hagestue, pergola, plassbygde hagemøbler osv., må disse også designes, og tegnes. 


Justeringer etter avlevert ferdig design, samt arbeidstegninger, detaljtegninger osv. faktureres på timebasis, om ikke noe annet er avtalt på forhånd. Timejobbing avtales i forkant, og jeg vil alltid forsøke å gi et anslag på antall timer jeg tror jeg bruker.


Kjøring innen Bergen kommune er inkludert i tilbudet, og dekker all kjøring til/fra møter, befaringer, og oppmålingsturer.

Kjøring til møter utenfor Bergen kommune faktureres etter statens satser.Plantedesign


Planteplaner koster fra kr 6 000,- og oppover.


Ved plantebestilling får du et overslag på alle plantene inkl. levering.


Tar jeg jobben med å plante, gir jeg et tilbud inkl. plantene, og evt. jord, gjødsel osv.