HAGEDESIGN

Hvorfor lage tegninger?


God planlegging er uvurderlig når man skal lage eller oppgradere en hage. Det kan være at man har busjett til å anlegge alt på en gang, eller at man har tenkt å bygge i trinn over flere år. Uansett bør man ha en plan før man begynner, for å sikre at man begynner "i riktig ende", og unngår feilinvesteringer.


Det kan være vanskelig å sette i gang med et hageprosjekt, spesielt når man har "blanke ark". Enten prosjektet er lite eller stort, gjelder en oppgradering av en etablert hage, en liten terrasse, eller en mer omfattende anleggelse av en helt ny hage, så kan man bli overveldet av at det er så mange ting å ta stilling til.


Det er her jeg kommer inn.Hva kan jeg hjelpe med?


Med min kompetanse kan jeg bidra med å sikre deg en praktisk løsning for hagen din, samt utarbeide en plan som gir deg en hage med atmosfære.


Jeg kan lage planer for hele hagen, eller deler av hagen. Jeg kan også lage en planteplan for hele hagen, eller for enkelte områder og bed.


Jeg leverer tegninger som kan brukes til innhenting av priser fra entreprenør, og jeg kan enten stoppe der, eller følge dere videre i prosessen;  det er opp til deg.


Jeg planlegger med tanke på alt: husretning, solretning, vindretning, vannsig, jordtype, innsyn, utsikt, husstil, omgivelsene ellers, floraen i nærområdet, hvilken materialer som passer best til forholdene, hvilken planter som passer best, og ikke minst på hvilken stil du ønsker på hagen.


Når det gjelder beplantning velger jeg planter som vil trives best mulig med de vekstforholdene som er tilstede, På denne måten sørger jeg for minst mulig behov for stell.


Jeg foreslår hva som kan bygges, sjekker hva som kan bygges, og lager et forslag til materialvalg som inngår i  det overornede designet, samt tar hensyn til ønsker, behov og budsjett. Når det gjelder materialvalget er det her rom for å justere underveis for å tilpasse budsjettet.


Jeg planlegger en hage som kan brukes mest mulig, og gi glede og sjelefred! En hage du føler deg hjemme i.


Med en god plan i bånn slipper man unødvendige ekstrautgifter på bommerter, feilplanting, eller på å måtte utføre jobber pånytt fordi man må inn igjen med tungt maskineri over "plenen som ble lagt i fjor... "


Jeg lager planene for deg!

Leveranse:


  • En tomteanalyse basert på befaring, konsultasjon og kartleggingsskjema


  • 3D tegninger av designet som viser hagen fra forskjellige vinkler


  • Plan- og snittegninger av designet i målestokk, og med påførte mål. Disse kan brukes ved innhenting av pristilbud hos anleggsgartner


  • Et forslag til plante- og materialvalg


  • En "Moodboard" (inspirasjonskart)